La formació de la interpretació instrumental. Piano

Aquest curs neix de diverses reflexions que s’han donat en els tres Piano Fòrums organitzats des de l’Escola Superior de Música de Catalunya, en els quals dediquem un espai específic a abordar la formació artística i tècnica dels estudiants d’aquest instrument, des de la diversitat dels nivells de formació considerant la perspectiva individual i social. 

L’objectiu principal d’aquest espai per a compartir i intercanviar coneixements és estimular la necessària comunicació entre els diversos nivells de formació per tal que aquesta formació musical dels instruments millori la seva qualitat, coherent i amb sentit. en qualsevol país o territori.

En resposta a aquestes reflexions que han esdevingut també peticions, volem encetar aquest Curs de Formació  contínua sobre la interpretació instrumental, en aquesta cas del piano, amb l’esperit que esdevingui un espai de referència per a tots els professionals de la formació instrumental que desitgem la permanent ampliació dels nostres coneixements i compartir-los.

Hores 16
Calendari Del 2 al 4 de juliol
Horari De 10.00h a 14.00h i de 16.00h  19.00h
Professorat Jordi Camell, Carles Marigó, Marina Pilassova, Adolf Pla, Rafael Salinas
Preu 150€
Objectius

Ampliar les eines i els recursos didàctics per tal que els participants puguin complementar i enriquir la seva tasca formativa amb un repertori divers i actualitzat.

Proposar la utilització de literatura específica en cada especialitat interpretativa, d’acord a la diversitat de les edats, capacitats i interessos dels joves estudiants d’instrument.

Promoure la comunicació i la col·laboració entre els professors de diversos centres i àmbits de la formació instrumental i de l’ensenyament musical on s’utilitza l’instrument. Aquest objectiu inclou tant als professors dedicats a la formació específica de l’instrument (conservatoris i escoles de música) com aquells pels quals l’instrument és un suport en la seva pràctica docent (professors de música en la secundària i primària en els ensenyament de règim general).

Proposar estratègies que esdevinguin eficaces per la motivació i el desenvolupament global dels estudiants, en la vessant creativa i la tècnica.

Continguts

Continguts generals:

Metodologia de la pràctica de l’estudi.

Camins per a trobar la motivació en el desenvolupament tècnic de l’instrument.

Projecció de la sonoritat, el ritme i l’oïda.

Coordinació de la nostra anatomia per trobar la màxima comoditat.

Aspectes fonamentals d’una gradació harmònica del desenvolupament artístic i tècnic dels joves estudiants.

La literatura de l’instrument: com abordar-la i com aplicar-la amb la màxima eficàcia d’acord als objectius pedagògics i el nivell dels estudiants.

La lectura i la memòria.

 

Continguts específics de la modalitat de piano

2 de juliol: 10 a 14h. / 16 a 19h.

La formació inicial. Diversitat de les estratègies didàctiques. Primeres classes i fonaments per a un desenvolupament futurDia 2 de juliol: 10 a 14h. Prof. Marina Pilassova

Exercicis i creativitat. Dia 2 de juliol, de 16 a 19h. Prof. Rafael Salinas

La improvisació com a pràctica pel desenvolupament musical i instrumental en els primers anys i el grau mig.3de juliol de 10 a 14h / 16 a 19h. Prof. Carles Marigó

Estudi de les obres i les seves exigències musicals. 4 de juliol de 10 a 12h. Prof. Jordi Camell. De 12 a 14h. Prof. Adolf Pla

Destinataris

Per a professors de conservatoris de grau professional i d’escoles de música. Per a professors d’ensenyament general que vulguin perfeccionar la seva tècnica instrumental.

Metodologia

Totes les classes són col·lectives, amb tots els estudiants junts o per grups més reduïts separats en diferents continguts temàtics.

Els continguts seran abordats en una primera sessió de presentació per a situar-los en una anàlisi teòrica i posteriorment una sessió d’experiència pràctica amb l’instrument.

Les sessions estaran obertes a qualsevol aspecte sobrevingut relacionat amb els continguts descrits, a petició dels participants.

Professorat

Jordi Camell, Professor de piano i música de cambra a l’Esmuc. 

Carles Marigó, Professor d’improvisació a l’Esmuc.

Marina Pilassova, Pianista i escriptora. Professora al Barrat Institute de Oslo.

Dr. Adolf Pla, Cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània, professor de piano i música de cambra a l’Esmuc. 

Dr. Rafael Salinas, Professor de piano i Repertori instrumental específic a l’Esmuc.