Recursos i eines TAC a l’aula de música

Les tecnologies ens aporten un ampli ventall de possibilitats didàctiques per a poder-les implementar a l’aula de música: ja sigui com a recursos per al propi professor per treballar a classe, dotant els professionals de competències i habilitats tecnològiques; com també activitats que els alumnes puguin realitzar directament amb les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

Avui les tecnologies són cada vegada més presents no només a les nostres escoles,

instituts i universitats sinó també a la societat que ens envolta. Així, cal aprofitar les

possibilitats que ens ofereixen per implementar-les dins de l’educació musical, tant a l’àmbit de la primària i la secundària, com també a les escoles de música i conservatoris.

En aquest curs ens endinsarem a utilitzar diferents recursos que ens aporta la tecnologia musical, coneixerem aplicacions didàctiques per a dispositius mòbils, editarem arxius de so i partitures per a obtenir bases instrumentals d’acompanyament, amb una metodologia molt pràctica.

Hores 16
Calendari 2 - 5 juliol de 2019
Horari De 9.30h a 14.00h 
Professorat Jordi Soler
Preu 150€

Objectius

Conèixer aplicacions i possibilitats didàctiques dels dispositius mòbils i videojocs

Aprendre a utilitzar programes d’edició de partitures i d’edició d’àudio

Integrar recursos tecnològics a l’aula de música, combinant-los amb altres metodologies pedagògiques dins d’una dinàmica de classe.

Continguts

  • Creativitat musical amb programes d’informàtica musical
  • Ús educatiu dels dispositius mòbils a l’aula
  • Tipologies d’aplicacions didàctiques per a tauletes i telèfons mòbils
  • Pòsters didàctics multimèdia
  • El videojoc com a eina educativa musical
  • Programes i eines 2.0 per a l’edició de partitures i edició d’àudio
  • Models pedagògics, nous rols i funcions de docents i alumnes

Destinataris

Professorat de música a secundària, primària i escoles de música i conservatoris. Llicenciats i/o estudiants amb interès per la incorporació de les TAC’s a l’ensenyament de la música.

Professorat

Jordi Soler, mestre en l’especialitat d’educació musical (UB, 2003), Títol Superior de Música en l’especialitat d’Etnomusicologia (ESMUC, 2007), Màster en Pedagogia Musical per a escoles de Música en l’especialitat de pedagogia de l’instrument (UAB, 2008) i Postgrau en disseny de programes, entorns i materials en suport de les TIC (UOC, 2012).