#apadrinaunpiano

Editorial

Una iniciativa de sostenibilitat 

Un dels instruments més presents a les escoles de música, sense cap mena de dubte, és el piano. La visualització de l’harmonia, la facilitat per emetre un so concret o la seva extensió n’han fet l’element bàsic d’una aula de música.

A l’hora d’afrontar les tasques de manteniment i inventari, el Parc d’instruments de l’Esmuc té dos objectius clars. En primer lloc, vol consolidar un model d’ús a l’aula que rebaixi el nivell d’estres de l’instrument, preservant-lo d’elements externs que li puguin provocar danys irreparables. El segon objectiu, al qual es destinen més esforços, és garantir bons resultats en els indicadors d’estat tècnic i grau de satisfacció.

El primer indicador, el d’estat tècnic, és perfectament mesurable i es controla mitjançant les intervencions tècniques, ja siguin afinacions, harmonitzacions, reparacions, substitució d’elements o restauracions. El segon, que anomenem grau de satisfacció, depèn del primer en combinació amb el tipus d’activitat i el grau d’exigència respecte de l’instrument.

Durant aquests anys, hem observat que el piano base (mitja cua petit), a mesura que passa el temps i augmenta el seu desgast –produït per un ús intens i l’exposició a elements externs–, perd estabilitat. I això requereix uns esforços i una dedicació per part del tècnic que ja no es tradueixen en un augment del grau de satisfacció.
Per això hem optat per un sistema de rotació d’instruments, consistent en fer una selecció dels pianos que ja no responen correctament dins l’aula i derivar-los, mitjançant una subhasta, cap a un ambient menys estressant. La rotació d’instruments garanteix uns resultats més estables en els indicadors de manteniment, que no podríem aconseguir si tots els instruments es canviessin de cop.

#apadrinaunpiano és una iniciativa orientada a la captació de fons per a l’adquisició de nous pianos, impulsada per l’Oficina del graduat i el Parc d’instruments de l’Esmuc, que forma part d’aquest projecte de rotació d’instruments.

L’acció de mecenatge es concreta en un acte durant el qual un graduat signa i ofereix un concert amb el nou piano. Aquest instrument es trasllada posteriorment a l’Esmuc, prenent el relleu a un altre piano, per començar una intensa activitat acadèmica. A l’acte hi són convidats tots els padrins (empreses patrocinadores, però també particulars), les aportacions econòmiques dels quals permeten cobrir fins a un 25% del cost de l’adquisició. L’import restant prové de la subhasta de l’instrument substituït i del pressupost de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

A més d’aconseguir un ajut financer, amb aquesta iniciativa també es pretén reforçar el lligam entre l’usuari i l’instrument, ja que el piano portarà el nom d’un excompany  a qui ha estat reconegut el seu pas per l’Escola.

#apadrinaunpiano compta amb el paraigües de l’entorn cultural, social i empresarial de Barcelona i ambiciona esdevenir un referent del mecenatge cultural de la ciutat. També –i no menys  important– vol ser un nexe per tota la comunitat de l’Esmuc que hi participa: graduats, estudiants, professors, PAS, a qui aprofito per agrair la seva implicació i entusiasme.

Comments

Log in to comment.