Número 40, juliol-setembre 2015

jul'15
40
Esmuc 15 anys

Maurice Ravel

Article

Un compositor con alma vasca


La caloreta

Paolo Conte

Torna l'estiu, tornen les seves cançons


Concert de músiques prohibides

Concert de músiques prohibides

Fent-les reviure en toc de jazz


Xavier Sabata

L'entrevista

"Vivim en un moment meravellós per als contratenors"


La caloreta

Paolo Conte

Torna l'estiu, tornen les seves cançons


Xavier Sabata

L'entrevista

"Vivim en un moment meravellós per als contratenors"


Maurice Ravel

Article

Un compositor con alma vasca


No hi ha objectes relacionats.
Dreta
26/07/2013