Catàleg de serveis

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb uns 600 alumnes que cursen el títol superior de música, en les diverses especialitats que s'imparteixen, i uns 180 estudiants de màster i postgrau.

Durant els mesos de juny i juliol també ofereix cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis.

Activitats principals
Altres activitats
  • Conferències i classes magistrals al voltant de la música i la cultura.
  • Organització d'activitats extracurriculars obertes al públic, concerts de l'Esmuc i cicle de Grans Conjunts, entre d'altres.
  • Dinamització del sector musical a Catalunya.