Marc normatiu

L'Esmuc neix d'un acord de govern de la Generalitat de Catalunya del 10 d'octubre del 2000.

L'any 2001 s'encomana la seva gestió a la Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (DOGC 3530 de desembre de 2001) i l'escola obre les seves portes implantant el Pla d'Estudis Superiors de Música, DECRET 63/2001, de 20 de febrer.

El curs 2010-2011 es posa en marxa el nou pla d'estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l'Educació Superior. 

El Títol Superior de música està regulat per la següent legislació: