Línies d'actuació

Dades que fan referència al personal docent i a l’alumnat matriculat segons diversos paràmetres. Aquí trobareu també indicadors acadèmics referits als estudis del Títol Superior de Música, així com l'informe de seguiment de la titulació.