Relació de llocs de treball del sector públic

_____________________________________________________________________________

Dades de 2020

Categoria Nombre 
Professors/es 247
Personal suport a la docència 26
Personal administració serveis 42