L'Escola

L'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és l'únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l’Educació Superior.

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb uns 600 alumnes que cursen la titulació superior de música, en les diverses especialitats que s'imparteixen, i uns 180 estudiants de màster i postgrau. Durant els mesos de juny i juliol també ofereix cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis.

El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos,  provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar aquí sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.

 

Objectius
Qualitat
Organització
Instal·lacions
Identitat corporativa
Treballa a l'Esmuc
Protocol antiassatjament