Presentació

 Departament de Jazz i Música Moderna

El Departament de Jazz i Música Moderna gestiona les assignatures específiques d’aquest àmbit, el professorat que les imparteix i les activitats relacionades amb les disciplines de la teoria, la interpretació, la improvisació i la composició musicals d’aquests estils.

El Departament reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a estètiques, estils, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la interpretació, improvisació i creació musical.

A més del professorat permanent, es convida periòdicament un professor visitant de reconegut prestigi internacional per impartir classes magistrals, seminaris o tallers, tant d’interpretació o de conjunt, com d’altres especialitats, de manera que els estudiants tenen l'oportunitat, al llarg de la carrera, d'entrar en contacte amb diferents estils i pensaments creatius contemporanis, i d'aprendre directament de mestres d’aquest tipus de música.

Els estudis de jazz i música moderna a l'Escola Superior de Música de Catalunya comporten la introducció dels estudiants a mitjans i marcs interpretatius i compositius diversos. Un cop acabats els estudis, hauran après a interpretar, improvisar i escriure per a formacions instrumentals diverses (trios, quartets, quintets, grups i formacions més àmplies, big band, etc.), i a desenvolupar-se en les diferents disciplines i aplicacions de la creació musical actual en el terreny d’aquest estil musical.

A més dels estudis oficials encaminats a l'obtenció del Títol superior de música en Interpretació d’instruments del jazz i de la música moderna, hi ha una oferta de cursos d’especialització per a aquelles persones que desitgen aprofundir en aspectes vinculats a l'àmbit de la teoria, la composició, la pedagogia o la interpretació.

El Departament, a través del professorat i de les assignatures i activitats que gestiona, procura crear un marc idoni per a la formació i el desenvolupament professional de tots els estudiants de l’Escola, dins del panorama musical a Catalunya