Assignatures

Les assignatures estan dividides en: Troncals, específiques obligatòries, específiques optatives i de lliure elecció.

  • Troncals: comunes a tots els àmbits (incloent-hi el projecte final), en què els estudiants cursen les matèries estrictament musicals.
  • Específiques obligatòries: amb què s’introdueix els alumnes als coneixements específics de l’àmbit. El conjunt de matèries i el perfil del professorat garanteix l’abordatge de tots els elements propis de la gestió (organització, planificació, gestió econòmica, dret...), així com la introducció a diversos àmbits de la música (clàssica, jazz o moderna, equipaments o festivals, disc i enregistraments o música en viu...).
  • Específiques optatives: complementen la formació musical en alguns aspectes especialment significatius per a l’activitat de gestió. Els alumnes participen en un conjunt vocal o instrumental o poden triar entre diverses matèries vinculades al Departament de Jazz i Música Moderna, al de Sonologia o al de Musicologia.
  • De lliure elecció: els alumnes trien, amb l’assessorament de la tutoria, assignatures d’altres especialitats que complementaran la seva formació integral