Composició principal (seminari) * (veure Tècniques compositives del s. XX-XXI

Composició principal (seminari)