Bases

18è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors

Concurs obert a compositors i compositores de totes les nacionalitats i que no superin els 35 anys el dia 1 de desembre de 2019. Els guanyadors d’edicions anteriors del Premi no poden tornar a presentar-se.

Cada participant hi podrà optar amb un màxim de dues obres, les quals no poden haver estat publicades, estrenades o encarregades prèviament. A aquests efectes no es consideraran estrenes les interpretacions realitzades en el context docent de conservatoris i escoles de música, tret que s'hagin retransmès a través de mitjans de comunicació o difós per la xarxa en qualsevol tipus de canal o format: YouTube, Soundcloud, etc.

L’obra, de factura contemporània, ha de tenir una durada d’entre deu i quinze minuts.

L’obra ha de ser escrita per a una formació lliure d’entre sis i quinze instruments, amb o sense mitjans electrònics, escollits entre els instruments propis de l’orquestra, el piano, l’acordió, la guitarra, la veu, i els instruments propis del jazz –guitarra, baix i teclats elèctrics–, els instruments de la cobla, i els instruments de música antiga que detallem a continuació: clavicèmbal, flauta de bec, viola de gamba, corneta, sacabutx, fagots històrics i instruments de corda polsada. També es pot incloure un petit cor a quatre veus (SATB, 4-4-4-4), que a efectes instrumentals es considerarà com a quatre instruments diferents. No podrà haver-hi més de dos instruments iguals a excepció de violins (màxim 10), violes i violoncels (màxim 4). Pel que fa als instruments de percussió es podrà comptar fins a un màxim de dos executants.

El compositor haurà de lliurar la partitura general, la butlleta d'inscripció i una còpia del DNI o passaport en tres arxius PDF diferents comprimits en un únic arxiu ZIP o RAR, que farà arribar via WeTransfer o similar a l'adreça Premi.Guinjoan@esmuc.cat. El compositor també es compromet a enviar les parts en cas de resultar guanyador. La partitura només pot estar identificada amb el títol i el pseudònim.

La dotació del premi és de 3.000 € nets. L’obra guardonada serà estrenada per l’Escola Superior de Música de Catalunya amb la possibilitat de ser enregistrada i editada en disc per la mateixa escola.

El jurat podrà deixar el premi desert. A més de l'obra guanyadora, el jurat podrà optar per atorgar mencions honorífiques a altres obres presentades que consideri especialment rellevants. Les obres mereixedores d'aquesta menció seràn estrenades juntament amb l'obra guanyadora.

L’ESMUC tindrà els drets d’edició i difusió de l’obra guanyadora en partitura, CD, o qualsevol altre format.

En totes les edicions escrites o sonores de l’obra guanyadora haurà de constar “Premi Joan Guinjoan de l’Escola Superior de Música de Catalunya, 2019”.

El jurat estarà format per cinc compositors escollits des del Departament de Teoria i Composició. La composició del jurat es donarà a conèixer un cop s’hagi fet públic el veredicte. La seva decisió serà inapel·lable. El veredicte es farà públic abans del 10 de gener de 2020.

La data límit per a la presentació de partitures és el dilluns 2 de desembre de 2019.

Les obres s'hauran de presentar amb pseudònim.