Normativa de Composició Principal

Normativa: Cap estudiant podrà estudiar més de dos cursos (quatre quadrimestres) amb el mateix professor de composició, tret de casos excepcionals quan només quedi pendent un sol quadrimestre per a acabar la titulació.

Ordre de prioritats per escollir professor de composició: 

  1. Continuar amb el mateix professor i encara no ha estat dos cursos amb ell. 
  2. Tornar d’Erasmus i vol continuar amb el darrer professor que va tenir, i amb el qual encara no havia estat dos cursos. 
  3. Estar obligat a canviar de professor per haver estat dos cursos amb el mateix. 
  4. Estar en un curs més avançat que altres estudiants amb la mateixa desiderata.(*)
  5. Millor qualificació en el curs anterior o en la prova d’accés.
  6. Estudiants que venen d'Erasmus.

(*) El cas de trasllat d'expedient es considerarà nou estudiant a efectes de priorització, malgrat que pugui accedir en un curs avançat.