La Fundació

El titular de la nostra escola és la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

La Fundació té com a finalitat principal la gestió de l'Escola Superior de Música de Catalunya, així com la promoció i suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els ensenyaments musicals superiors, de postrgrau i la recerca associada.

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan de direcció de l’Esmuc i qui n’aprova les principals línies de treball. Depenent del Patronat, la Comissió Delegada assumeix les competències que aquest li avoca. És un òrgan de 6 persones i, per tant, amb més agilitat en la presa de decisions. Forma part de la Comissió Delegada, entre altres, el Director General de la Fundació que és la persona encarregada d’executar els acords presos.