Aula restringida d'arpa

Aules  A302
Usuaris Professors i estuidiants
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Arpa IP
Arpa IS
Arpes històriques IP
Arpes històriques IS
Master / Instrument
Arpa
Arpes històriques
Formació Continuada / Curs
Arpa
Arpa històrica (Proposta Arpes històriques)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A302 Arpa (R)

A302A
L'aula d'arpa està equipada amb dues arpes.