Aula restringida de formació corporal

Aules  A401
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Formació corporal i comunicació I
Formació corporal i comunicació II
Escena lírica I
Escena lírica II
Escena lírica III
Música, moviment i rítmica I
Música, moviment i rítmica II
Eines didàctiques de consciència corporal
Master / Assignatura
Formació corporal (Proposta Formació corporal I)
(Proposta formació corporal II)
Formació corporal especialitzada
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A401 Formació corporal (R)

A401A
L'aula de Formació corporal està equipada amb un piano vertical.