Aula restringides no instrumentals

Aules  A346 i A347
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Rol 
Professor
Master / Rol
Professor
Formació Continuada / Rol
Professor
Control d'accés (SALTO) Tarja de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva prèvia.

A346 Col·lectiva

A346A
L'Aula A346 és una aula col·lectiva amb un piano vertical

A347 Col·lectiva

A347A
L'Aula A347 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.