Aules d'informàtica i multicanal

Aules  A344, A349, E114 i A108
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Especialitat
Títol Superior de Música /Assignatura
Master / Especialitat
Formació Continuada / Especialitat
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva