Aules restringides d'enregistrament i electrònica

Aules  E107, E123 i E124
Usuaris Professors i estudiants
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Especialitat
Sonologia
Títol Superior de Música /Assignatura
Tècniques d'enregistrament i postproducció II
Tècniques d'enregistrament i postproducció III
Tècniques d'enregistrament i postproducció IV
Laboratori de So I
Laboratori de So II
Laboratori de So III
Laboratori de So IV
Master / Especialitat
Formació Continuada / Curs
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A302 Arpa (R)

A302A
L'aula d'arpa està equipada amb dues arpes.