Aules restringides de bateria

Aules A121 i A122
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Bateria Jazz IP
Bateria MM IP
Bateria Jazz IS
Bateria MM IS
Master / Instrument
Bateria Jazz
Bateria Moderna  (proposta canvi Bateria MM)
Formació Continuada / Curs
Bateria Jazz
Bateria Moderna (proposta canvi Bateria MM)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A121 Bateria M.(R)

A121A
L'aula de Bateria Modern disposa de dues bateries amb una configuració de set de Modern.

A122 Bateria Jazz (R)

A122A
L'aula de Bateria Jazz disposa de dues bateries amb una configuració de set de Jazz.