Aules restringides de percussió

Aules  A312, A313, A316, A317, A319, A320, A321, A402
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Percussió IP
Percussió IS
Master / Instrument
Percussió
Formació Continuada / Curs
Percussió
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva