Aules restringides percussió moderna

Aules  A105
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Percussió MM IP
Percussió MM IS
Master / Instrument
(Proposta Percussió MM)
Percussió flamenco
Formació Continuada / Curs
(Proposta Percussió MM)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A105 Percussió M (R)

A105A
L'Aula de Percussió moderna amb percussió llatina, brasilera, africana i hindú.