Guia de aules restringides

Us aconsellem que llegiu atentament la guia d'accés a les aules restringides.

NAE Descricpció Procediment aules restringides.
NAE1 Aules afectades Aules
NAE2 Que són Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l'instrument i ús de l'equipament
NAE3 Accés L'accés a aquestes aules bé donat per l'aplicatiu de gestió d'accesos. L'accés es regularà pel sistema des targes (carnet de l'escola) de l'ESMUC i la seva normativa.
NAE4 Seguretat En aquestes aules es concentra la majoria d'equipaments susceptibles de ser furtats i per tant l'accés ha d'estar restringit a aquells usuaris que coneguin  i apliquin les mesures  d'ordre i prevenció per evitar-ho.
NAE5 Conservació Normalment trobem en aquestes aules equipament delicat, on és imprescindible estar-hi familiaritzat per a una correcte manipulació  i així garantir la seva conservació.
NAE6 Logística  de l'assignatura Les assignatures desenvolupades en aquestes aules tenen un alt grau de complexitat logística i on cal una gran coordinació entre els seus usuaris. L'accés d'altres persones pot provocar retards i dificultarien el seu desenvolupament.
NAE7 Control i inventari El fet de que tots aquests instruments estiguin agrupats facilita el control i l'inventari garantint així la disponibilitat de l'equipament als usuaris vinculats a aquest equipament.
NAE8 Garantia d'estudi de l'instrument  Les aules restringides disposen d'equipament imprescindible per que l'estudiant pugui cursar aquella assignatura ja que difícilment el pot aconseguir de forma particular i per això cal donar-li aquest caràcter d'exclusivitat amb el màxim d'hores possible.
NAE9 Normatives de funcionament Es definiran unes guies de funcionament d'aquestes aules amb l'acord del cap de departament, els professors implicats i els serveis.
NAE10 Professorat Els professors vinculats a aquestes aules disposaran d'una autorització automàtica a principi de curs.
NAE11 Incompliments L'incompliment d'aquesta guia representarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent
NAE12 Aprovació Pendent aprovar pel Consell de Direcció.