Guia per la cessió-lloguer externa

Recull d'indicacions i pasos que cal seguir per poder utilitzar aquest servei.

CE   Guia per la cessió-lloguer externa (CE)
1 Descripció Es produeix quan,  l’instrument es cedeix o es lloga una entitat o empresa , ja sigui a dins o a fora del recinte de l'Escola.
2 Autorització Cal l'autorització del Parc d'instruments prèvia consulta al Departament corresponent que garantirà que no afecta al desenvolupament acadèmic de les seves assignatures a les que està assignat aquest instrumental.
3 Petició Realitzar la petició dues setmanes abans de la retirada de l’instrument mitjançant el formulari.
4 Assegurança Fer-se càrrec d'una assegurança específica per l’instrument, el justificant de la qual s'enviarà al parc d'instruments 1 setmana abans de la cessió.
5 Taxes En cas que no hi hagi conveni establert, abonar les corresponents taxes per la cessió externa.
6 Ajust tècnic Fer-se càrrec de totes les despeses d’ajust tècnic i afinació de l’instrument, que només podran ser realitzades pel personal autoritzat pel Parc d’instruments. (Es facturarà directament al tècnic).
7 Revisió tècnica Fer-se càrrec, si és necessari de la revisió tècnica i afinació corresponent quan l’instrument  retorni a l’ESMUC, que només podran ser realitzades pel personal autoritzat pel Parc d’instruments. (Es facturarà directament al tècnic).
8 Transport Fer-se càrrec del transport, que només podrà ser efectuat per una empresa autoritzada pel Parc d’instruments. (Es facturarà directament a l'empresa).
9 Personal tècnic Fer-se càrrec dels honoraris del personal tècnic en cas que sigui necessari (segons taxes i preus vigents vigents).
10 Aprovació Aprovat pel Consell de Direcció