Guia del préstec extern d'instruments (PE)

Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de donar-vos d'alta.

PE Descripció Guia del  préstec extern
PE1 Que és El préstec extern es un servei del parc d'instruments per a cobrir els casos excepcionals en que un estudiant necessita treure instruments fora del recinte de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
PE2 Objectius Oferir continuïtat a l'estudi de l'intrument fora del recinte de l'Escola
PE3 Usuaris Els usuaris en seran els estudiants de L’ESMUC.
PE4 Període de préstec Els períodes de préstec no poden superar 1 quadrimestre
PE5 Casos autoritzats  Per estudi en períodes llargs de vacances sempre i quan l' alumne estigui matriculat com a segona opció de l' instrument que demana i en el cas d’assignatures d’instruments principals en el que es requereixi més d’un instrument.
PE6   Per estudi quan l’alumne no disposa del seu instrument i demostra que l' encarregat a un constructor o fabricant (caldrà que adjunti un comprovant)
PE7   Per estudi quan l’alumne no disposa del seu instrument per reparació (caldrà que adjunti un comprovant)
PE8   Presentació a Concursos vinculats a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
PPE9   Presentació a proves d’Orquestra.
PPE10 Requisits Que l'instrument sol·licitat estigui dins del llistat de préstec extern.
PE11   Ser usuari de préstec intern de l'instrument
PE12 Petició  La petició es realitza mitjançant el formulari (F03) una setmana abans de la retirada de l’ instrument.
PE13 Autoritzacions Autorització del professor i l’Oficina del  Parc d’instruments.
PE14 Pagaments Pagament del preu del servei corresponent.
PE15 L'estudiant és compromet a  Retornar l’instrument en qualsevol moment que l’Escola el reclami.
PE16   Assumir qualsevol despesa derivada dels ajustos que calguin (ajust de mecanismes, neteja i substitució de recanvis... )
PE17   A realitzar el correcte manteniment (oliar, neteja,  processos pre/post-interpretació, control temperatura i humitat ...
PE18   Retornar l'instrument en perfecte estat tècnic i estètic.
PE19   Retornar l'instrument completament net i amb tots els seu complements.
PE20   Informar de qualsevol manipulació realitzada o canvi en els seus elements.
PE21   Retornar l'instrument el dia i la hora indicats.
PE22   Fer constar en l'apartat de valoració tècnica prèvia qualsevol problemàtica al recollir l'instrument
PE23 Aprovació Aprovat pel Consell de Direcció.