FAQS

L'Escola és oberta? 

Sí. Les classes van començar el dia 21 de setembre. L'horari és:

Dilluns a divendres  Accés al centre: de les 7:45 fins a les 21:30 
Dissabtes, diumenges i festius oberts  Accés al centre: de les 8:45 fins a les 20:30 
Atenció al públic i visites  De dilluns a divendres de les 9:00 fins a les 15:00 només amb cita prèvia: acreditacio@esmuc.cat 

I la biblioteca?  

També és oberta, de dilluns a divendres, de 10:00 a 19:30 h. Recorda que pots utilitzar els recursos de la biblioteca digital i contactar-hi a través del correu electrònic

Què faig amb els documents que tinc en préstec? 

Pots renovar-los per correu electrònic, telèfon, presencialment o en línia. 

  

A l'Escola... 

Podem estar tranquils per la nostra seguretat? 

La prioritat de l'Escola ha estat crear les millors condicions per a una docència, recerca i pràctica musical segures. Amb aquest propòsit, s’han preparat les instal·lacions a consciència, mantenint el confort, l’accessibilitat i la qualitat, i s’han establerts uns protocols que cobreixen de manera exhaustiva totes les casuístiques.  

He de portar mascareta?  

Sí. En les zones comunes, i sempre que no es pugui mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres, l’ús de la mascareta és obligatori. 

S'ha establert un aforament màxim? 

Sí. Per poder garantir les distàncies de seguretat i la qualitat de l’aire, l’accés s’ha limitat a 600 persones. L’aforament de cada espai també estarà limitat segons el tipus d’activitats que s’hi dugui a terme. Els trobaràs tots degudament senyalitzats. 

He de demanar cita prèvia? 

No. Només ho han de fer les persones alienes a l’escola que hi accedeixin de manera puntual. La resta ha de seguir el protocol d’accés establert per a tothom. 

Quin és aquest protocol? 

El personal i estudiants hauran de registrar l'accés i la sortida passant el carnet de l’Esmuc sobre els lectors-actualitzadors situats a l'entrada de l’Escola. També caldrà fer-ho a les portes de cada espai que disposi de lector. Per això es imprescindible portar sempre el carnet de l’Esmuc. 

L’entrada, així com la sortida, és única i està clarament senyalitzada.  

No t’oblidis de registrar sempre l’entrada i la sortida dels espais. 

Això permet fer un seguiment acurat de contactes i la traçabilitat en cas de positius. 

I si no tinc carnet? 

A aquelles persones que no disposin de carnet però que hagin d'accedir habitualment a l’Escola (professors convidats, oients, col·laboradors... ) se’ls activarà un carnet temporal que caldrà retornar un cop finalitzada la seva tasca o quan ja disposin del carnet propi. Aquesta acreditació temporal la tramitaran els departaments o serveis que els requereixin. Un cop acreditats, també hauran de registrar l'entrada i sortida als lectors corresponents. 

Vull accedir-hi només per fer algun tràmit o consulta. Es pot? 

Si no pots resoldre el tràmit en línia o per telèfon, caldrà que demanis una cita prèvia al servei o departament que correspongui. Tingues present que l’hauràs de sol·licitar com a mínim un dia abans. 

S’han previst mitjans de protecció?  

Sí. l’Esmuc disposa d'abundants punts d’higiene amb desactivadors dels virus per dur a terme els processos d’auto-neteja dels equipaments. També ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic en diversos punts de l'edifici, així com mampares protectores als taulells d’atenció i en algunes aules. 

Podrem utilitzar l'ascensor? 

Es recomana utilitzar les escales. L’ús de l’ascensor es limitarà al mínim imprescindible i l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat de casos que requereixin assistència. Tenen preferència per utilitzar l’ascensor les persones amb alguna discapacitat. 

L'edifici estarà ben ventilat?  

Hem millorat molt la qualitat de l’aire gràcies a la neteja i desinfecció de les unitats de tractament d’aire i dels conductes, així com la reposició de filtres. També s'està realitzant una ventilació forçada del 100%. Això vol dir que tot l’aire que entra a l’escola prové de l'exterior i s'expulsa automàticament amb una alta potència d’extracció. 

Funcionaran els equipaments d’us compartit?  

Les fonts, cafeteres, màquines expenedores i altres equipaments estaran fora de servei per evitar la transmissió del virus. Les impressores estan operatives, amb indicacions que en regulen el seu ús i el producte desinfectant adient. 

Què faig si noto símptomes del COVID-19 estant a l’Escola? 

Si presentes símptomes compatibles amb el COVID-19, has d’avisar els teus companys i/o persona responsable. Si és necessari, l’Escola disposa d’un espai habilitat mentre s’espera l’arribada de familiars o personal sanitari.  

En cas positiu, l'Escola identificarà i informarà amb la màxima celeritat els contactes estrets, així com les autoritats sanitàries.

 

Sóc estudiant 

Es manté el calendari acadèmic del curs 2020-2021? 

El procés d’adaptació de la docència ha de permetre cursar les assignatures en les quals estàs matriculat/da, així com l’avaluació en les dates previstes en el calendari acadèmic del curs 2020-2021

Es mantenen els mateixos horaris de classe? 

Sí. Els pots consultar a la Guia de l’Estudiant

Les classes seran totes presencials?  

Les classes d’impartició individual (instrument, composició, direcció), les de conjunt instrumental i les assignatures amb una ràtio de fins a 15 persones seran presencials. Les assignatures col·lectives en grups majors de 15 persones es faran en línia, llevat d’algunes excepcions. Consulta la modalitat d’impartició de les assignatures per al curs 2020-2021.

I els màsters? S’impartiran de manera presencial o en línia? 

Cada màster adaptarà la docència a la modalitat mes adient, segons ho permeti el pla d’estudis i l’evolució de la situació sanitària. Alguns màsters ofereixen ambdues opcions; altres s’impartiran de forma semi presencial, amb classes online el primer trimestre i la resta de mesos presencials. En aquest cas, el programa també s’adaptarà per tal que les assignatures i continguts més pràctics o que requereixen equipament institucional es concentrin en el període d’impartició presencial, així com la realització del projecte final. Consulta la secció de màsters del web per veure la modalitat que s'adopta en cada cas.

 

Com puc contactar amb l’Escola per a qualsevol consulta? 

Pots contactar amb l’Escola a través dels següents correus: 

  • Per aspectes informàtics (suport a la docència, reactivació del correu d’estudiant): informatica@esmuc.cat.
  • Per informació sobre el coronavirus (comunitat ESMUC): info.covid19@esmuc.cat. 
  • Per informació general sobre l'ESMUC: info@esmuc.cat. 

 

Sóc estudiant participant del Programa Erasmus+ durant el curs 2020-21

Està garantida la mobilitat?

La Comissió Europea segueix endavant amb la mobilitat Erasmus+, tant d'estudiants com de personal docent i no docent. Els estudiants acceptats tenen la docència garantida en el centre on hagin estat acceptats.

L'Esmuc, seguint les indicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, començarà les seves activitats en la data prevista pel calendari acadèmic el dia 21 de setembre de 2020. Si l'activitat presencial es suspèn temporalment en algun moment, l'Esmuc garanteix que tots els estudiants acollits a través del programa Erasmus rebran la mateix atenció que qualsevol estudiant de l'Escola mitjançant la docència en línia.

Rebré la meva beca?

El període d'acceptació determina la dotació econòmica de cada estudiant segons el seu centre d'origen, i mantenint sempre el mínim de 3 mesos estipulats en el contracte de cada estudiant, independentment de si les circumstàncies de cada territori forcen a realitzar períodes no presencials.

Per als estudiants que realitzin la seva estada a l'Esmuc, s'emetrà un certificat que inclourà tot el període de participació en la vida acadèmica de l'Esmuc, malgrat l'estudiant decideixi tornar al seu país de provinença.

Per dubtes sobre mobilitat, pots contactar amb l'escola a través del correu: erasmus@esmuc.cat.

 

Soc professor/a o personal de suport a la docència 

Com està previst fer les classes aquest curs?   

Durant aquest curs, la presència del personal docent i de suport a la docència s’haurà de reduir al mínim indispensable. Consulta la modalitat d’impartició de les assignatures per al curs 2020-2021.

Jo no visc a Catalunya. M’he de desplaçar igualment?   

Si tens una assignatura col·lectiva amb un grup de més de 15 persones, molt probablement aquestes classes ja s'hauran previst fer en línia. Si no és així, contacta amb el teu departament per reduir en la mesura del possible la freqüència dels desplaçaments, alternant si és possible la docència presencial amb el treball a distància.  

Si vius a l’estranger, consulta la normativa de cada país tant pel que fa als desplaçaments fins a Catalunya com per les condicions del retorn:  

Així com les mesures Covid en vigor a Catalunya: 

M’han qualificat com a vulnerable. Puc seguir viatjant?   

Consulta a l’àrea de prevenció qualsevol dubte en relació als teus desplaçaments. 

Què passa amb les reunions o les tutories?   

Caldrà adaptar sempre que sigui possible les següents activitats a la modalitat a distància:  

  • Reunions generals de professorat
  • Reunions de departament
  • Tutories
  • Treball acadèmic en els seminaris

Quines mesures he de tenir en compte a les classes presencials?  

A més de mantenir sempre la distància interpersonal i les mesures indicades de protecció individual, caldrà utilitzar el desinfectant de superfícies i el paper d'un sol ús del punt d'higiene per desinfectar el mobiliari i, si cal, el faristol que es faci servir. No es podrà treure cap equipament fora de l’aula ni deixar-hi efectes personals. Totes les aules estaran degudament senyalitzades. 

Quins recursos tinc per fer les classes no presencials? 

Si has de fer una classe en temps real, pots fer servir Teams. 

On puc trobar una guia de com fer servir Teams per fer classe a distància? 

Les ajudes per fer servir Teams es poden trobar a: https://support.microsoft.com/en-us/teams. A la meva esmuc també trobaràs materials que t'ajudaran a optimitzar els recursos en línia per fer la teva docència.

Puc controlar els micròfons i les càmeres dels estudiants com a moderador/professor durant una sessió amb Teams? 

Sí, pots controlar els micròfons de l’audiència i desactivar-los tots quan estiguis dins de la sessió. També pots demanar als estudiants que ho facin ells. 

On puc trobar informació i orientacions sobre la docència no presencial? 

A la meva esmuc hi ha nombrosos recursos en vídeo que t’ajudaran a preparar les teves classes i orientacions per treure’n el màxim partit amb els mitjans a disposició.  

Tinc estudiants amb necessitats educatives específiques. Què he de tenir en compte? 

Ara més que mai, cal recordar els principis bàsics d’accessibilitat: als materials que generis, utilitza els estils, descriu les imatges, evita l’ús de textos en format d’imatge i desbloqueja’ls sempre per poder-ne canviar la mida i el contrast. 

Als estudiants amb discapacitat visual convé que els facilitis la localització dels vídeos (enviant l’enllaç directe, fent servir títols prou entenedors, etc.), que ofereixis petits guions o punts de temps enllaçats (que els ajuden a situar-se) i que descriguis verbalment les imatges rellevants que apareguin (o els indiquis on poden  trobar la descripció). Escull material audiovisual amb subtítols o transcripció i/o amb audiodescripció. 

En el cas de les presentacions amb Power Point, recorda aspectes que sovint s'obvien, com ara el títol i la jerarquia de la diapositiva, la numeració, la descripció de les imatges, la comprovació de l’ordre de lectura dels elements (que no sempre és el que es veu), etc. 

Evita els documents escanejats de baixa qualitat. 

Recursos i guies d'altres centres per elaborar documents digitals i vídeos accessibles: 

On és el meu armariet?  

Segurament hauràs vist que els armariets del professorat tenen una nova ubicació fora dels seminaris. Això garanteix la distancia de seguretat i facilita la neteja, alhora que proporciona més espai per al treball acadèmic. Pel mateix motiu, alguns elements del mobiliari també poden estar canviats de lloc.

 

Sóc personal no docent 

Podem fer reunions presencials?  

És preferible fer les reunions a distància mitjançant les eines i solucions digitals corporatives. En cas que sigui indispensable fer-les presencials, cal garantir sempre el requisit de distància interpersonal vigent.  

Què faig si veig persones que se salten les normes?  

Entre tots hem de vetllar pel correcte compliment de les mesures adoptades. Per tant, els hem de demanar que mantinguin les distàncies, utilitzin la mascareta o registrin correctament el seu accés als espais. També els informarem en cas que tinguin dubtes. 

He de prendre precaucions especials pel que fa al meu espai de treball?  

Per respondre a les circumstàncies actuals, s’estan duent a terme tasques de neteja i desinfecció profunda de tots els espais, superfícies i equipaments. Pots facilitar la feina als equips de neteja deixant el teu espai de treball lliure, sense papers o altres elements que destorbin, i llençant les deixalles a les papereres del passadís. Les de les aules i despatxos s’han eliminat per facilitar el tractament de residus. 

Ja no hi ha cartelleres?  

S’han eliminat les cartelleres, però també tota la publicitat en paper per evitar la transmissió de virus a través d’aquests elements. Hem d’anunciar els esdeveniments mitjançant la web i les xarxes socials. 

Com puc sol·licitar l’accés d’una persona externa?  

Cal enviar un correu a: acreditacio@esmuc.cat amb les dades de contacte (nom i cognoms, empresa, espai, DNI, telèfon) d’aquesta persona i una breu exposició del motiu d'entrada. El servei d'atenció externa validarà l’accés abans de les 18:00 hores del dia laborable anterior a l’accés. 

Tinc una consulta diferent de les que s’han descrit aquí, a qui em puc dirigir? 

Cal que t'adrecis al responsable de la teva àrea.