Persones

El pla de reobertura de l'ESMUC té com a objectiu prioritari la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de l’Escola, així com fer possible l’activitat educativa i els recursos d’aprenentatge que estableix la Direcció del centre i el Departament d’Educació. 

Per a l’elaboració d’aquest pla s'ha tingut en compte el següent marc de referència: 

  • RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
  • Instruccions per al curs 2020-21 del departament d’Educació de 30 de juny de 2020. 

Seguint aquestes directrius:

  • Tothom rebrà la informació necessària en temes d'higiene i protecció, i la formació específica per al col·lectiu del qual forma part.
  • Amb la finalitat de mantenir el control d'eventuals casos positius, també es promourà l'ocupació d'espais fixos, restringint al màxim la mobilitat.  
  • Pel que fa a les condicions de treball, es promouran les les jornades intensives per sobre de les jornades partides. També s'habilitarà el teletreball i la docència en línia sempre que sigui possible i per motius de conciliació o de salut justificats i motivats per la persona treballadora. 
  • S'habilitaran espais per fer pauses de treball, degudament senyalitzats i amb control de l’aforament.  

Consulteu la secció de preguntes freqüents, on es reflecteixen els principals dubtes de cada col·lectiu, i el pla de centre, amb els protocols i consells específics, on trobareu ampliades les mesures que cal adoptar en cada cas.