Sóc estudiant i podria tenir la COVID. Què he de fer?

Si notes símptomes compatibles amb la COVID-19, o si has estat en contacte estret amb un cas positiu, pren nota dels passos a seguir: 

1 Aviso immediatament l’Escola mitjançant info.covid19@esmuc.cat.
L’Esmuc em contactarà per informar-se de la meva situació i fer el seguiment del cas. 
2 M’aïllo a casa, en una habitació ben ventilada i extremant les mesures d’higiene
3 Truco el centre d’atenció primària que correspongui a la meva adreça o al 061 Salut Respon (fora d’horari). En cas de presentar símptomes, el metge o metgessa avaluarà la necessitat de fer un PCR.
4 Aviso el meu professorat per informar que seré absent a les classes presencials i per valorar la possibilitat de fer la docència online durant l’aïllament preventiu. 
5 Cancel·lo les meves reserves d’aula a travès de: espais@esmuc.cat
6 Segueixo les indicacions del Canal Salut i les que hagi rebut del meu CAP.  

 

Com es manifesta la COVID-19  

Els símptomes són semblants als de la grip (tos, febre, mal de cap, fatiga, nàusees, diarrea, dolor muscular). La COVID pot produir també sensació de manca d'aire i/o pèrdua del sentit del gust i de l'olfacte.  

Et pots considerar contacte estret si:  

  • has proporcionat cures a un cas positiu. 
  • has estat a menys de 2 metres d’un cas (convivents, visites, altres estudiants o professorat) i durant més de 15 minuts. 
  • has viatjat en avió, tren o altre mitjà de transport de llarg recorregut, en un radi de dos seients al voltant d’un cas positiu (sempre que sigui possible accedir a la identificació de viatgers). 

 

Per la seguretat de tothom, actua de manera responsable.