ref.2020.6

   

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció d’una plaça temporal de:

   

Administratiu/va de prevenció de riscos laborals (grup 3)

(ref. 2020.6)

   

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Data d'incorporació: 14 de setembre de 2020

Jornada laboral: matins de dilluns a divendres (3:45 hores diàries)

Retribució: 13.014.- bruts/any

Requisits: Formació en prevenció de riscos laborals (PRL) de nivell intermedi.   Nivell C de català.

Es valorarà: experiència en lloc similar

Funcions: les pròpies del lloc.

      

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat. A causa de la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

   

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 8 de setembre de 2020.   

Qualsevol informació que se sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

   

Barcelona, 31 d’agost de 2020