ref.2020.7

Plaça temporal del Departament de Música Tradicional

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat per realitzar una substitució d'un permís de paternitat en el curs 2020-2021 (previsible inici a fi del mes de desembre o començament del mes de gener) per a les assignatures de:

  

Gralla/Dolçaina

    

Jornada setmanal total de 12:30h

 (Referència 2020.7)

   

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat   Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 8 de desembre de 2020.

   

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

                                                                                       

    

Barcelona, 24 de novembre de 2020