ref.2021.1

   

Plaça temporal del Departament de Música Clàssica i Contemporània

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat per realitzar una substitució d'un permís de paternitat en el curs 2020-2021 (previsible inici el mes de febrer) per a l'assignatura de:  

   

Violí 

Jornada setmanal total de 5:23 hores

 (Referència 2021.1)

   

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat   Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 1 de febrer de 2021.   

   

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat