Calendari

Les classes d'interpretació es pactaran amb el professor/a.

Les classes col·lectives es realitzaran en caps de setmana (divendres i dissabtes) a determinar amb el professor/a.