Objectius

L' objectiu general del Màster Artístic d'Estudis Avançats en Jazz i Música Moderna és la formació de professionals especialitzats. Específicament, aquest màster pretén:

  • Promoure en cada estudiant un procés de desenvolupament artístic continu i d'alta qualitat.
  • Oferir una formació avançada i d'especialització professional en el camp de la interpretació i composició musical en Jazz i Música Moderna.
  • Preparar els músics per a l'entrada en el món laboral professional al màxim nivell, i proporcionar-los el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d'avaluació perquè puguin contribuir al desenvolupament d'una praxi professional en la vida artística actual.
  • Fomentar que els estudiants es considerin, es desenvolupin i es consolidin com a músics intel·ligents, expandint i integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la pràctica de l'excel·lència musical, planificant i implementant projectes personals.
  • Proporcionar als estudiants un entorn d'aprenentatge i de reflexió que els permeti reconèixer i desenvolupar el seu potencial, reconèixer i superar els seus límits, retroalimentar-se amb fonts diverses.