Programa

El jazz i la música moderna són músiques en constant procés d’hibridació, per això els continguts del màster ofereixen una gran transversalitat estilística i musical, que, a més del jazz i la fusió, permeten aprofundir en estils perifèrics com el flamenc, la música llatina, el rock, el pop, o la música electrònica.

En ambdós itineraris, els crèdits s’organitzen de la manera següent: 

Especialitat Interpretació

Matèries i assignatures ECTS Semestre
Ensenyament individual d'especialitat
Interpretació instrumental I 10 1
Interpretació instrumental II 10 2
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes (interpretació) 4 1 o 2
Treball / concert fi de màster
Tècniques d'enregistrament i postproducció 3 2
Concert, enregistrament i postproducció projecte 9 2
Pràctica interpretativa de conjunt
Combo 3 1 i 2
Improvisació (formació rítmica) 2 1
Formació teòrica complementària
Improvisació (pràctica/instrumental) 2 1 o 2
Arranjaments i orquestració (jazz) 4 1
Tècniques de composició i contrapunt 4 2
Anàlisi i transcripció 3 1
Optatives
Anàlisi del flamenco 3 2
Compàs flamenco 3 2
Improvisació Lliure Programa METRIC II 3 2
Promoció professional 3 1
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa 3 2
Recursos documentals per a la interpretació i metodologia d'investigació 3 1

Especialitat Composició

Matèries i assignatures ECTS Semestre
Ensenyament individual d'especialitat
Composició I 10 1
Composició II 10 2
Pràctiques professionals
Pràctiques artístiques externes (direcció) 4 1 i 2
Treball / concert fi de màster
Tècniques d'enregistrament i postproducció 3 2
Composició, direcció i estrena d'una obra o conjunt d'obres per a una determinada plantilla musical 9 1 i 2
Pràctica interpretativa de conjunt
Improvisació (formació rítmica) 2 1
Improvisació (pràctica/instrumental) 2 1
Formació teòrica complementària
Seqüenciació MIDI 3 1 o 2
Arranjaments i orquestració (jazz) 4 1
Tècniques de composició i contrapunt 4 2
Anàlisi i transcripció 3 1
Optatives    
Anàlisi del flamenco 3 2
Tècniques de composició del flamenco 3 2
Improvisació Lliure Programa METRIC II 3 2
Fonaments d'orquestració i instrumentació (simfònic) 3 1
Promoció professional 3 1
Recursos documentals per a la interpretació i metodologia d'investigació 3 1