Màster propi de direcció i gestió de centres educatius artístics

Màster Direcció i gestió de centres educatius artístics ESMUC

Organitzat conjuntament pels departaments de Pedagogia i de Producció i Gestió de l’Esmuc.
S’imparteix en modalitat semipresencial i està dirigit especificament als profesionals que es dediquen o es volen dedicar a la gestió i/o direcció de centres educatius artístics.

Modalitat Semipresencial
Crèdits ECTS 60
Inici 6 setembre 2021
Finalització 10 juny 2022
Titulació Máster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics. Títol propi de l'Esmuc.
Idioma de docència Castellà
Preu 65,28 € / crèdit

La realitat actual del sector de l'educació artística, amb projectes cada vegada més complexos, molt vinculats al territori i, en molts casos, interdisciplinaris, requereix professionals de la gestió i la direcció especialitzats. La importància de la gestió de l'equip, del seu talent, i d'un enfocament cap a la innovació, empeny el centre a donar resposta a les necessitats del territori, alhora que consolida un equip estable, motivat i alineat amb el projecte de centre.

El Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics és una oportunitat de formació i millora professional d’aquelles persones que vulguin afrontar els reptes d'aquesta realitat en centres de formació artística tant d'iniciativa pública com privada.