Competències

La realitat de la gestió de les institucions educatives artístiques sol estar a cavall entre la gestió educativa i la gestió cultural, i és per això que proposem una formació que beu dels dos camps i que acompanya en la construcció d’aquest perfil professional.

Els aprenentatges assolits al màster condueixen a l'adquisició de les següents competències base:

  • Comprendre i conèixer la funció de l’educació i el sistema educatiu, en l’actualitat i en el context històric.
  • Conèixer les singularitats dels diferents aprenentatges artístics.
  • Adquirir eines per la gestió de persones i equips, i de desenvolupament del sitema relacional.
  • Conèixer el marc legal, administratiu i finançer que envolten les institucions educatives artístiques.
  • Entendre les institucions educatives artístiques com a nodes culturals vinculats al territori que generen sinèrgies amb els agents propers i que intervenen en la transformació del mateix territori, així com també el territori transforma la propia institució.
  • Adquirir èines i tècniques per a la comunicació interna i externa del projecte, per tal de poder explicar-nos a l’entorn i generar una comuniació sana i efectiva entre els membres de l’equip.
  • Entendre la innovació i la recerca com a processos imprescindibles per la millora de la institució.
  • Desenvolupar un elevat grau d’autonomia en el disseny, implementació, gestió i avaluació de projectes.