Programa

 

Mòduls i assignatures

ECTS

La organització i gestió d’institucions educatives
Fonaments d’organització educativa: El centre educatiu com a organització. Normativa de referència i legislació 6
Planificació de centre 4
Comunicació corporativa 2
Gestió econòmica, financera i de recursos 3
Gestió acadèmcia i administrativa 3
Sistema relacional i gestió d’equips
Cultura de centre 3
Lideratge i gestió d’equips 5
Gestió de RRHH 2
Direcció educativa per al canvi
Models i eines per a la direcció 5
Objectius i reptes en la direcció de centres 5
Qualitat i investigació en institucions
Qualitat i avaluació 6
Innovació i recerca. Desenvolupament organitzatiu 6
Projecte de direcció
Observació de centres/equips (pràcticum) 2
Treball Fi de Màster 8

TOTAL

60