Sessions

Hi haurà tres tipus de sessions:

  • En línia en horari auto gestionat pel propi estudiant, a partir del treball amb documents, material audiovisual, qüestionaris o pràctiques.
  • En línia presencial a través de vídeo conferències (dimarts i divendres en la franja de 9h a 12h) conduïdes pel professor/a de cada assignatura.
  • Presencial a l’Esmuc en els dos períodes marcats al calendari (10-12 octubre 2020 i 29-31 març 2021).

El màster està plantejat de manera pràctica per tal que l’estudiant pugui vincular l'aprenentatge a la seva realitat o als seus projectes. Les dues trobades presencials es realitzen en períodes que facilitin l'assistència.