A qui s'adreça

El màster està adreçat a cantants i pianistes que vulguin endinsar-se en el món de la música escrita a partir d'un poema.

Tant a aquells que tenen interès professional en el repertori liederístic, com a aquells que vulguin conèixer els matisos i les riqueses que el text aporta a la música, i les especificitats tècniques que es requereixen per a abordar-los, per enriquir així la seva interpretació com a solistes o com a músics de cambra.

En determinats casos, també estaria obert a guitarristes o altres instrumentistes que, per algun motiu justificat, tinguessin interès en el tema.