Procedència geogràfica dels estudiants

Procedència geogràfica 2014
Procedència geogràfica 2015
Procedència geogràfica 2016
Procedència geogràfica 2017
Curs acadèmic Amèrica Nord Amèrica Sud Àsia Europa
2014-2015 0 1 0 7
2015-2016 0 0 0 9
2016-2017 0 0 1 7
2017-2018 0 0 1 11
Total 0 1 2 34