Programa

El programa, en tots dos itineraris, consta de les següents matèries:

Assignatura  Crèdits  Quadrimestre
Interpretació I  10 1
Interpretació II  10 2
Coach vocal o instrumental I  5 1
Coach vocal o instrumental II  5 2
Pràctiques externes (concerts públics)  4 2
Recursos documentals i metodologies de recerca  2 1
Treball final  6 anual
Actitud corporal i interpretació  4 anual
Poètica  4 anual
Fonètica alemanya aplicada a la interpretació   2 anual
Fonètica francesa aplicada a la interpretació  2 anual
Fonètica catalana aplicada a la interpretació  2 anual
Fonètica espanyola aplicada a la interpretació  2 anual
Estètica de la mélodie française  2 anual
Cultura i literatura del Lied alemany 2 2
Cultura i literatura de la cançó catalana i la canción española 2 1