Objectius

  • Obrir als llicenciats en humanitats, ciències socials i altres disciplines la possibilitat de treballar en profunditat els camps teòrics i pràctics relatius a la música.
  • Desenvolupar coneixements en camps musicals com ara el pensament musical, en tots els vessants: l'audiovisual, la gestió i la pràctica sonora.
  • Formar diplomats en ciències humanes i humanitats en el coneixement específic de la interdisciplinarietat musical, la relació entre música, literatura i arts plàstiques. Treballar les particularitats de l'aproximació del món del pensament a la música.
  • Analitzar els processos de permeabilització de la música en els mitjans de comunicació, la creació per a aquests mitjans, el periodisme i la crítica musicals, i la importància de la seva penetració en la societat.
  • Fomentar la investigació específica en música.