Procés d'admissió

Els candidats hauran d’acreditar una llicenciatura o graduat en alguna de les branques de les ciències humanes, preferiblement història de l’art, en història i ciències de la música, en ciències de la comunicació, comunicació audiovisual, en qualsevol de les especialitats musicals de l’Esmuc o altres centres superiors d’ensenyament musical de l’Estat.

S’admetran també llicenciats i graduats en d’altres disciplines universitàries, sempre després d’estudiar cas per cas.

Atesa l’orientació del màster, no és imprescindible tenir coneixements musicals de gran nivell, però aquesta serà una situació que es considerarà en el moment de l’admissió.