Programa

El programa consta de:

  • 30 crèdits obligatoris (20 + 10 TFM)
  • 30 crèdits optatius (d'una oferta de 60)