A qui s'adreça

Es parteix de la premissa que el musicoterapeuta és una persona i un professional amb una gran vinculació amb la música, i que es compromet a utilitzar-la amb finalitats terapèutiques, dins d’una relació d’ajuda, amb persones que presenten algun tipus de necessitat i/o suport especial.

Perfils de l'estudiant:

  • Professionals de la música.
  • Diplomats o graduats en: Magisteri, Logopèdia, Educació Social, Infermeria,
    Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, etc.
  • Llicenciats o graduats en: Psicologia, Musicologia, Pedagogia, Medicina,
     Psicopedagogia.
  • Altres professionals que treballin amb persones amb discapacitat
    i/o en risc d'exclusió social (Treball Social, auxiliars, etc.)
Musicoteràpia

Fotografia cedida per AFA Baix Llobregat