Competències

El musicoterapeuta ha d'estar preparat per atendre les persones –ja siguin infants, joves, adults o persones grans– amb algun tipus de necessitat. Els seus àmbits d'intervenció són l’educatiu, mèdic-hospitalari i sòcio-comunitari.

En tots ells, les competències necessàries d'un musicoterapeuta professional es situen en tres àrees:

Musical
Les competències en l'àmbit musical inclouen: domini d'instruments d'acompanyament, domini de la veu, improvisació, direcció de conjunts, composició, arranjaments, coneixement d'una varietat de repertori i estils musicals entre d'altres, així com tècniques pedagògiques relacionades amb l'ensenyament musical que permetin l'adaptació als diferents nivells dels participants.
Clínica
Les competències clíniques inclouen: empatia, capacitat d'observació, respecte, coneixement de tècniques de relació d´ajuda i psicoterapèutiques en col·lectius concrets, avaluació, disseny, planificació de tractaments, i comunicació i treball en equip.
Musicoterapèutica
Les competències musicoterapèutiques inclouen: self-experience, coneixement de la psicologia de la música, comprensió dels fonaments teòrics de la musicoteràpia, familiarització amb les diferents orientacions metodològiques, coneixement de la literatura científica sobre la matèria, així com domini de tècniques musicoterapèutiques pròpies d'entorns i col·lectius específics.