Objectius

La finalitat d'aquest programa és la de formar musicoterapeutes professionals, en un entorn d’alt nivell musical, perquè puguin treballar en una varietat d’àmbits: educatiu, sanitari i comunitari. 

El procés d'aprenentatge que els alumnes realitzaran en aquest màster ha de conduir-los a una preparació que asseguri la seva competència professional juntament amb la potenciació i optimització del seu desenvolupament personal. La formació ofereix als futurs especialistes els coneixements i les competències teoricopràctiques que els seran necessàries en la futura pràctica professional, així com el rigor metodològic i l'actitud d'automillora constant que els durà a ser agents del desenvolupament de la professió, tant en l'àrea de la intervenció com en la de la recerca.

Els objectius del Màster en Musicoteràpia són:

  • Garantir l'adquisició per part de l'alumne dels continguts teòrics, sempre basats en el rigor científic, relacionats amb la disciplina de la Musicoteràpia i els seus diversos àmbits d'aplicació.
  • Capacitar l'alumne en la utilització i domini de tècniques musicoterapèutiques amb les seves adaptacions i adequacions en els seus diversos àmbits d'aplicació.
  • Formar l'alumne en la capacitat d'anàlisi i reflexió per tal de deixar-se interpel·lar per la realitat de la pròpia experiència.
  • Promoure els valors de la flexibilitat, escolta activa, empatia i d'autoperfeccionament constant.
Fundació Cromosuma

Fundació Cromosuma (Barcelona)

Jornades Arts i Salut

Les Jornades Arts i Salut exploren la relació entre la neurologia i la música