Programa

Tot i que el màster es pot cursar en 1 any de forma excepcional, seguint els criteris de formació recomanats per la European Music Therapy Confederation (EMTC) i la World Federation of Music Therapy (WFMT), es recomana que aquest màster es cursi en dos anys acadèmics, a temps parcial. El programa d’estudi  i consta de les següents matèries i assignatures:

Matèria  Semestre  ECTS 
Matèries obligatòries comunes 
Fonaments teòrics de la Musicoteràpia   
Introducció a la Musicoteràpia  Q1  
Bases psicològiques i neurocientífiques de la Musicoteràpia  Q1  
Fonaments metodològics de la musicoteràpia 
Tècniques actives i receptives i Models de treball en Musicoteràpia Anual 
Tècniques d'intervenció de la musicoteràpia en l'àmbit educatiu   Anual 
Tècniques d'intervenció de la musicoteràpia en l'àmbit mèdic-hospitalari Anual 
Tècniques d'intervenció de la musicoteràpia en l'àmbit sociocomunitari Anual 
Aspectes professionals de la Musicoteràpia Q1  
Recursos musicals i tecnològics en Musicoteràpia 
Formació instrumental funcional  Anual 
Recursos tecnològics: Eines bàsiques i Aplicacions clíniques Q3 
Composició/Improvisació Anual
(2n any) 
Tècniques corporals en el context clínic Q2 
Formació i pràctica de conjunts Q3 
Recursos clínics i terapèutics en Musicoteràpia 
Relació d'ajuda: Musicoteràpia i self-experience  Anual 
Psicoteràpies-Models psicoterapèutics Anual
(2n any) 
Psicopatologia  Q2 
Pràctiques externes 
pràctiques externes I  Anual  
pràctiques externes II  Anual
(2n any)  
Treball Final de Màster 
Introducció a la recerca en Musicoteràpia   Q3  
Projecte final  Anual
(2n any)