A qui s'adreça

El Màster en Pedagogia per a Músics té el seu principal grup de destinataris en aquells professionals de la música que laboralment dediquen entre el 50 i el 100% del seu temps de treball remunerat a la formació i la docència musical.

El perfil de l'alumne del Màster està definit, entre d'altres, per les següents notes d'identitat i requisits :

  • Tenir una formació sòlida com a músic: en ser el Màster per a músics, els continguts són sobretot de tipus pedagògic i necessitaran la seva transferència al camp docent musical per part de l'estudiant en base a un coneixement ben estructurat de la música, sigui quin sigui el tipus o estil de música amb la qual desenvolupi la seva pràctica artística i formativa.
  • Cercar la millora de la pròpia praxi docent, amb una actitud franca i oberta a la reflexió, crítica, transformació i innovació de l'activitat que es desenvolupa com a formador. Cal ser conscient de quins aspectes de la tradició educativa rebuda s'han de contextualitzar i adequar al segle XXI i que altres aspectes s'han d'emmarcar clarament en la història de l'educació de la música.
  • Tenir en l'educació i la docència de la música un camp de dedicació basat en el servei als altres, amb components clars de desenvolupament personal i de predilecció vocacional. És central per a la realització amb èxit d'aquest màster posseir una profunda implicació amb l'educació i fer-se càrrec de les responsabilitats personals que comporta.
  • Plantejar la dedicació a la formació de músics com una carrera professional amb entitat pròpia: és la millor manera de donar sentit a uns estudis de màster que requereixen un important esforç personal, són una fita més dins de la planificació general de la pròpia carrera professional i, cada vegada més, s'exigeixen en les carreres professionals docents per gairebé tots els sistemes educatius internacionals.